Home > Uncategorized > Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Dan NILAM

Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Dan NILAM

Sukacitanya dimaklumkan bahawa PKG Rantau Panjang telah mengadakan Bengkel/Kursus Pengurusan Pusat Sumber dan NILAM seperti mana berikut :

Tarikh                 :  24 & 25 Mac 2010

Masa                   :  2.30 – 5.00 ptg

Tempat              :  Bilik Seminar PKG Rantau Panjang, Kelantan.

Rasional

Pengunaan Pusat Sumber Sekolah sebagai medan rujukan utama di sekolah serta selaras dengan program dan dasar kerajaan untuk membasmi buta huruf di Malaysia. PSS perlu berperanan sebagai faktor penting menyumbang ke arah peningkatan akademik sekolah. Sedar hakikat itu, maka guru PSS ini perlu diberi peluang serta mendapat bimbingan dalam bengkel pengurusan PSS untuk melahirkan PSS sekolah cemerlang .

OBJEKTIF :

Adalah diharapkan selepas mengikuti kursus ini, guru-guru dapat;

  1. Menguasai kemahiran sebagai penyelaras pengurusan PSS.
  2. Menyelaras,melaksanakan dan memperkasakan Program NILAM secara bersistematik.
  3. Memenuhi tahap penilaian PSS mengikut spesifikasi instrument yang disediakan oleh BTP.
Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: